Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 30/05/2018

Artikel 1: Akkoord met onze voorwaarden

Door een inschrijving te verrichten voor stages, kampen, activiteiten of lessenreeksen verklaart u dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 2: Wijze van betaling

Betalingen voor de lentelessen en winterlessen dienen te gebeuren via overschrijving.

Betalingen voor kampen, stages of andere activiteiten dienen te gebeuren via overschrijving of in contanten bij aanvang van de activiteit.

Artikel 3: Bijdrage van lidgeld

Elke lesvolger van de lentelessen dient zich lid te maken bij Tennisclub De Jonge Wingerd. Dit dient te gebeuren via deze link alvorens de start van de lentelessen.

Indien een lesvolger enkel deelneemt aan de winterlessen dient hij een minimale bijdrage te betalen aan de club, Tennisclub De Jonge Wingerd.

In het lidgeld zit ook de verzekering voor lichamelijke ongevallen.

Indien u uw lidgeld niet betaalt binnen de bepaalde termijn kan u uitgesloten worden van de lessenreeks of activiteit zoals opgenomen in het huishuidelijk reglement van de club.

Artikel 4: Uitschrijven voor activiteiten, lessen of stages

Indien een lesvolger niet kan deelnemen aan de lessenreeks dient de lesvolger of de voogd dit voor de start van de eerste les te melden. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een mail naar kenzo_vermeesch@hotmail.com

Het lesgeld wordt in dit geval met 100% terugbetaald.

Indien een lesvolger na een paar lessen niet meer kan deelnemen door overmacht (medische redenen) wordt het lesgeld met een maximum 50% van het totale bedrag terugbetaald.

 

Hetzelfde geldt voor stages. Indien door ziekte een deelnemer één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn door omstandigheden zullen wij maximum 50% van het totale betaalde bedrag terugbetalen.

Voor alle andere redenen (feestjes, vakanties, etc.) zal er geen lesgeld worden terugbetaald of een korting worden toegepast.

Indien het mogelijk is kan er wel een mogelijkheid tot een inhaalles worden voorzien.

Artikel 5: Werking op feestdagen

Zowel tijdens de lentelessen als winterlessen gaan de lessen door op feestdagen. Indien niet het geval zal dit voor aanvang van de les worden gecommuniceerd.

Stages worden niet gegeven op feestdagen.

Artikel 6: Attest van opvang voor stages of mutualiteit

Indien u een attest wenst voor de deelname van uw kind aan één van onze stages dient u dit met een mail naar kenzo_vermeesch@hotmail.com aan te vragen. Attesten voor de mutualiteit mogen in papier worden afgegeven en zullen ter plaatse worden getekend door de verantwoordelijke.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de tennisschool

De tennisschool heeft de volgende verzekeringen afgesloten zodat wij volledig gedekt zijn tijdens het uitvoeren van onze activiteiten:

- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

- Verzekering beroepsaansprakelijkheid

- Verzekering lichamelijke ongevallen

 

Indien u een vragen of opmerkingen hebt mag u deze gerust schriftelijk formuleren via mail naar kenzo_vermeesch@hotmail.com of via briefwisseling naar VZW Saru met adres Albert Biesmanslaan 20 bus 4.1 te 1560 Hoeilaart.

 

Artikel 8: Indeling van groepen tijdens lessen en stages

Groepslessen zoals georganiseerd tijdens de lentelessen en winterlessen bestaan uit een maximum van 4 lesvolgers per trainer. Uitzonderlijk (1 of 2 lessen) kan dit oplopen tot 5 door overmacht.

 

Groepen tijdens stages of kampen kunnen oplopen tot 6 lesvolgers per trainer.

 

Artikel 9: Tevredenheid

Tijdens of na onze activiteiten zullen wij enquêtes uitsturen naar de deelnemers om te peilen naar hun tevredenheid over onze communicatie, lessen, prijzen, etc.

De resultaten hiervan worden anoniem gedeeld met de Raad van Bestuur van TC De Jonge Wingerd.

Indien u vragen of opmerkingen het mag u altijd naar ons doorsturen via mail naar kenzo_vermeesch@hotmail.com

Artikel 10: Gebruik van materiaal

De lesvolgers van de tennisschool mogen tijdens de lessen gebruik maken van een racket van de tennisschool. Tijdens de les zelf worden er zeer veel didactische materialen gebruikt om de lesvolgers te stimuleren of aanwijzingen te geven. We rekenen erop dat het materiaal met wederzijds respect word behandeld door de lesvolgers, ouders en buitenstaanders.

Indien wij merken dat het materiaal opzettelijk is beschadigd door een lesvolger, ouder of buitenstaander zullen wij deze hierover aanspreken en een vergoeding eisen.

Artikel 11: Betalingen

Voor de lentelessen en winterlessen zullen er mails worden verstuurd naar de lesvolgers met de betalingsinformatie in. Na deze mail heeft de lesvolger een periode van 14 dagen om deze betaling in orde te brengen. Dit zal ook duidelijk worden vermeld in de mail zelf.

Indien de betaling niet in orde is gebracht na 14 dagen zullen wij de onderstaande stappen ondernemen:

- Herinnering tot betaling via mail;

- Aanmaning tot betaling & schorsing van de lesvolger uit de lessen (voor de huidige en/of volgende lessenreeks) tot de betaling voldaan is.

Eenmaal de betaling in orde is gebracht worden eventuele schorsingen direct ongedaan gemaakt.

Artikel 12: Privacy & Gegevensbescherming

Het privacybeleid van onze tennisschool kan u hier terugvinden.

Ons privacybeleid is aangepast naar de normen van de nieuwe Europese wetgeving die van kracht is sinds 25 mei 2018. De tennisschool dient transparant te zijn welke gegevens de organisatie verwerkt en met welk doel. We dienen ook te vermelden met wie uw gegevens worden gedeeld. Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor de praktische organisatie van activiteiten dienen wij deze te vernietigen. 

Artikel 13: Contact met minderjarigen & Grensoverschrijdend gedrag

Onze trainers dienen elk jaar een blanco uittreksel Model 2 van het strafregister voor te leggen vooraleer zijn mogen lesgeven aan minderjarigen. Zo proberen we eventuele problemen te vermijden. Wanneer zij dit niet kunnen voorleggen zullen zij geen minderjarigen meer mogen trainen.

 

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan.

Grensoverschrijdend gedrag mag niet getolereerd worden en is strafbaar.

Zowel TC De Jonge Wingerd  als de Tennisschool hebben ook een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Je klachten of opmerkingen zullen in alle discretie worden behandeld.

Contacteer ons meldpunt hier.

Artikel 13: Gedragsregels

We verwachten van al de lesvolgers dat zij naar de tennisles komen om bij te leren, zich te amuseren en vrienden te maken. We verwachten zowel van onze trainers als van de lesvolgers dat zij elkaar met respect behandelen, zowel voor, tijdens als na de tennisles.

Indien een lesvolger het lesgebeuren stoort kunnen er tuchtmaatregelen genomen worden door de trainers aanwezig.

Mogelijke tuchtmaatregels:

- De lesvolger mag niet deelnemen aan de oefening die bezig is of aan de volgende oefening;

- De lesvolger dient één of twee rondjes rond het tennisveld te lopen;

- De lesvolger wordt voor heel de les uitgesloten (enkel met goedkeuring van hoofdtrainer). De ouder zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

Indien de lesvolger meerdere lessen na elkaar het lesgebeuren verstoort kan de lesvolger worden uitgesloten voor één of meerdere lessen. Dit zal schriftelijk (via mail) worden medegedeeld aan de ouders/voogd. Het lesgeld zal voor een maximum van 50% worden teruggestort afhankelijk waar men zich bevindt in de lessenreeks.

Indien we vaststellen dat een trainer zich niet houdt aan de gedragsregels tegenover de ouders, kinderen of derden zullen wij de trainer hierop aanspreken. Indien het gedrag van de trainer niet verbeterd zal de trainer worden vervangen of verplaatst worden naar een andere groep.

Artikel 14: Annulering van een activiteit, les of stage

Indien er door overmacht geen lessen kunnen doorgaan zullen deze lessen worden ingehaald op een latere datum. Dit zal altijd worden gecommuniceerd via e-mail.

Indien wij merken dat er voor een activiteit of stage te weinig deelnemers zijn (minder dan 8), kan de tennisschool de stage annuleren.

Een stage dient minstens 14 dagen op voorhand te worden geannuleerd zodat er nog andere opvangmogelijkheden kunnen worden voorzien door de ouders. Een activiteit kan worden geannuleerd op een termijn van 12 uur vooraleer de activiteit zou starten.

Zowel voor stages als activiteiten wordt het volledige bedrag terugbetaald.